Fitness termek, sport rendezvények új szemszögből

   Korábban a fitness termek világát leginkább hirdetésekből, látványos internetes felületekről ismerhettük meg. Szakmai igényű vizsgálatuk még nem került a tudományos élet látószögébe. Mielőtt azonban ebbe belevágnék, egy érdekes párhuzamra szeretnék rámutatni, mely a sport világát összekötheti más az addiktológia területéről ismert jelenséggel is. Fejér Balázs, kultúrantropológus, szakdolgozati munkájában az elektronikus zenei partik világát elemezte, ahol olyan fontos szempontokat tekintett át, mint a résztvevők térbeli mozgása, a szórakozó közönség és a dj, mint irányító kapcsolata, a zene és a kábítószerek hatása a módosult tudatállapotra (2000). A partit, mint fizikai és szimbolikus teret írja le. Ezt az összefüggést megfigyelhetjük a fitness termek esetén is, még élesebben pedig a „mega mozgás” rendezvényeken. Míg előbbi általában nem helyszínhez, hanem szervező csapathoz kötődik, addig a fitness, mindig egy meghatározott klubhoz kötőik. Egy wellness klubhoz több terem is tatozhat, nemcsak az adott városban, akár országos hálózatról is beszélhetünk, de a tulajdonos/vezetőgárda azonos. Az óriási fitness rendezvényeket nagyobb sport klubbokban, de még inkább sportcsarnokokban tartják, sőt akár több helyszínen is egyszerre. Jó idő esetén a szabadban, ahogyan a parti szervezők is szívesen viszik zenészeiket a természetbe. 

    Mind a partik világára, mind a fitness termekre jellemző, hogy a részvétel egyik célja a kikapcsolódás. A mozgás, a tánc segítségével létrejöhet a külvilág kizárásának élménye, a figyelem az éppen végzett tevékenységre szűkül be (Fejér, 2000). Így mindkét említett tér az ellazulás lehetőségét kínálja, kiszabadulást a mindennapi bosszúságoktól, stressztől teli világunkból.

 

    A sportlétesítmény szimbolikusan az egészség és a mozgás megjelenítője a külvilág számára, míg az odajáróknak életük egy fontos tere, ahol baráti kapcsolatok, párkapcsolatok is szövődhetnek. Az aktivitás, a helyszín és a társaság élménye életük egyik legfontosabb szegmensévé válhat. A tagok magukra, mint bennfentesekre gondolnak, amit befolyásol az ott eltöltött hónapok, évek száma. Ez alatt megismerik egymást a többi vendéggel, az oktatókkal, vezetőkkel. Ez az ismeretségi kör, akár presztízs értékű is lehet a klubtag számára, aki bevezethet egy-egy új embert a belső körökbe. Ugyanígy ír Fejér (2000) a már tapasztalt parti látogatóról, aki ismeri azokat, akik „számítanak”. Ő az, aki naprakész információkkal rendelkezik az aktuális pletykákról, fontos tudnivalókról, ő az, aki tudja, hogyan zajlik a parti, hogyan kell viselkedni egy mámoros éjszakán, kivel érdemes megismerkedni. Ő az, aki az új „látogatót” bevezeti ebbe az új világba, mely a külső szemlélőnek ismeretlen, idegenül hat. Hasonló képen, a fitness termek „nagy öregjei” segítik és irányítják az újonnan jötteket, mely órákon érdemes részt venni. Ezzel a szimpátia és a szakmai elismerés tényezője is belép a rendszerbe, hiszen a kedvelt oktatók óráin mindig tele van a terem, rajongókkal, elkötelezett sportolókkal. Ez a kép a partin, a dj körül álló csodáló táborra emlékeztet. A bennfentességet mutatja az is, hogy bizonyos órákon kialakult rendje van, hogy ki, hol állhat, hol a helye. Mindez egyfajta hierarchiára is utalhat, jobb pozícióból jobbak a látási viszonyok és jobb a láthatóság is.

 

   A kemény mag említésekor, ki kell térni a fitness termek és az itt végzett együttes cselekvés csapatépítő funkciójára. A közös mozgás, a közös izzadás több találkozási ponton keresztül teremti meg a baráti kapcsolatok lehetőségét. Kezdve az öltözőbeli beszélgetéstől a büfében való közös fogyasztáson keresztül, egymás biztatásával egy-egy nehéz feladat esetén, míg végül a közös szaunázás felteszi a pontot az „i-re”. Ez a csoport, valamint a mozgás élménye gyakran a résztvevők egyik legfontosabb életterévé válik. Gyakran megfigyelhető, hogy az elhivatottság a sport közösség felé, együtt jár a más területeken megélt sikertelenségekkel. Ilyen például a párkapcsolat, barátok hiánya. Így a mozgás és a hozzá kötődő életvitel hiánypótló funkciót tölt be. Ez a jelenség a kábítószer használattal kapcsolatosan már régen ismert (Hoyer és Tremkó 2000), így egy újabb összefüggést fedezhetünk fel a parti látogatás és a fitness jelenségvilága között, hisz előbbi terület szorosan összefügg az említett élvezeti anyagokkal való visszaéléssel. Az illegális szerek használata természetesen a mozgás világát sem kerülik el, gondoljunk csak az anabolikus szteroidok és egyéb teljesítményfokozó készítmények használatára.